Ad Code

Doa Setelah Sholat Dhuha yang Bisa Dihafal

doa setelah sholat dhuha

Sholat dhuha merupakan sholat sunnah yang dikerjakan pada pagi hari, sekitar jam tujuh pagi hingga menjelang dhuhur. Tata cara sholat dhuha sama dengan sholat wajib yang dilakukan sehari-hari, diawali dengan niat sholat dhuha dan diakhiri dengan salam. Setelah selesai sholat kita dianjurkan untuk membaca doa sholat dhuha, namun sebenarnya tidak ada doa khusus sholat dhuha yang Rasulullah SAW ajarkan dalam hadits sahih. Sehingga secara umum kita boleh berdoa dengan doa apapun yang baik. Namun ada satu doa setelah sholat dhuha yang sudah umum didengar, berikut merupakan doanya :

“Allahumma innad-duhaa’a duhaa’uka wal bahaa’a bahaa’auka wal-jamaala jamaaluka wal-quwwata quwwatuka wal-qudrota qudratuka wal-‘ismata ‘ismatuka. Allaahumma in kaana rizqii fis-samaa’i fa anzilhu, wa in kaana fil-ardi fa akhrijhu, wa in kaana mu’assiran fa yassirhu, wa in kaana haraaman fa tahhirhu wa in kaana ba’iidan fa qarribhu bi haqqi duhaa’ika wa bahaa’ika wa jamaalika wa quwwatika wa qudratika, aatinii maa aataita ‘ibaadakash-shalihiin.”

Artinya: “Ya Allah, sesungguhnya waktu Dhuha adalah waktu Dhuha-Mu, keagungan adalah keagungan-Mu, keindahan adalah keindahan-Mu, kekuatan adalah kekuatan-Mu, penjagaan adalah penjagaan-Mu”. Ya Allah, apabila rezekiku berada di atas langit maka turunkanlah, apabila berada di dalam bumi maka keluarkanlah, apabila sukar mudahkanlah, apabila haram sucikanlah, apabila jauh dekatkanlah dengan kebenaran dhuha-Mu, kekuasaan-Mu (wahai Tuhanku), datangkanlah padaku apa yang Engkau datangkan kepada hamba-hamba-Mu yang sholeh”.

Sholat dhuha memiliki banyak keutamaan, diantara keutamaan mengerjakan sholat dhuha adalah :

Pahalanya Seperti Bersedekah

Sedekah yang dimaksud adalah sedekah yang diperlukan oleh 360 persendian tubuh kita, terlebih jika kita ikhlas mengerjakannya.

Dicukupi Kebutuhannya

Allah SWT berjanji bahwa setiap umat muslim yang rutin melakukan sholat dhuha, maka Ia akan mencukupi apa yang menjadi kebutuhannya, setidaknya kebutuhan di sore atau di akhir hari.

Meraih Ghanimah Atau Keuntungan Yang Lebih Cepat

Rasulullah SAW menimbang bahwa keuntungan yang akan diperoleh oleh mereka yang melaksanakan sholat dhuha akan berjumlah lebih banyak dibandingkan dengan keuntungan yang bisa diperoleh oleh para mujahid.

Menggugurkan Dosa

Sholat dhuha akan menggugurkan dosa-dosa orang yang rutin melakukan ibadah sholat dhuha, meskipun dosanya sebanyak buih di lautan.

Dibuatkan Pintu Khusus Di Surga

Orang yang yang tekun mengerjakan sholat dhuha memiliki kedudukan yang tinggi dimata Allah SWT hingga dibuatkan pintu tersendiri untuk memasuki surga yang dinamakan pintu dhuha, tidak memandang apakah dia muslim sejak lahir maupun mualaf.

Demikian doa setelah sholat dhuha yang dapat kita amalkan beserta keutamaan dalam mengerjakan sholat dhuha. Nah, apakah kalian sudah pernah membaca doa tersebut ketika melaksanakan sholat dhuha?
Reactions:

Posting Komentar

0 Komentar